Integritetspolicy

Titel informerar om sin dataskyddspolicy avseende behandlingen och skyddet av personuppgifter för användare som samlas in under navigering på webbplatsen https://lindengymnastic.se.

Information om ansvarig: Ansvarig: LINDENGYMNASTIC Adress: Sverige E-post: info@lindengymnastic.se Webbplats: https://lindengymnastic.se

Principer för behandling av personuppgifter: Vid behandlingen av dina personuppgifter tillämpar Titel följande principer i enlighet med kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR):

Principen om laglighet, korrekthet och transparens: Titel kommer alltid att inhämta ditt samtycke för behandling av personuppgifter för specifika ändamål och informera dig transparent i förväg, särskilt när dina data samlas in i samband med köp av produkter från Amazon.

Principen om dataminimering: Titel kommer endast att samla in information som är nödvändig för de angivna ändamålen och för försäljning av Amazon-produkter.

Principen om lagringsbegränsning: Titel kommer endast att lagra de insamlade personuppgifterna under den tid som är nödvändig för behandlingen och hanteringen av Amazon-beställningar och andra relevanta ändamål.

Principen om integritet och konfidentialitet: De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas säkert, konfidentiellt och skyddas. Titel vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller missbruk av användardata, inklusive Amazon-transaktionsdata, av tredje part.

Insamling av personuppgifter: Titel kan samla in personuppgifter som krävs för försäljning, hantering och leverans av Amazon-produkter. Detta inkluderar namn, adress, e-postadress och beställningsdetaljer.

Amazon-anslutna länkar: Observera att vi på vår webbplats kan använda Amazon-anslutna länkar. Om du klickar på en ansluten länk och gör ett köp kan vi få en provision från Amazon. Behandlingen av dina personuppgifter av Amazon omfattas av Amazons integritetspolicy. Vi har ingen åtkomst till betalningsuppgifter eller annan känslig information som du lämnar till Amazon.

Användarrättigheter: Som användare har du följande rättigheter:

  • Begära åtkomst till dina lagrade data.
  • Begära rättelse eller radering av dina data.
  • Begära begränsning av behandlingen av dina data.
  • Invända mot behandlingen av dina data.
  • Du har inte rätt att överföra dina data.

**Utövande av dessa rättigheter bör ske personligen och bör därför riktas direkt till Titel (LINDENGYMNASTIC) genom kontaktuppgifterna ovan.

Du kan kontakta Titel för att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller funderingar om dataskyddspolicyn eller behandlingen av dina personuppgifter i samband med försäljningen av Amazon-produkter.

Kontaktinformation: Ansvarig: LINDENGYMNASTIC Adress: Sverige E-post: info@lindengymnastic.se Webbplats: https://lindengymnastic.se

Ändringar i dataskyddspolicyn: Titel förbehåller sig rätten att uppdatera denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar meddelas genom publicering av den uppdaterade policyn på webbplatsen. Det rekommenderas att regelbundet granska dataskyddspolicyn för att vara informerad om eventuella ändringar eller uppdateringar.

Detta var en anpassad översättning av Titels dataskyddspolicy i samband med försäljningen av Amazon-produkter. Vid eventuella avvikelser eller tvivel gäller den ursprungliga dataskyddspolicyn på webbplatsen https://lindengymnastic.se.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta direkt till Titel (LINDENGYMNASTIC) via e-post info@lindengymnastic.se.

Obs! Påminnelse om ändringar i webbadress och e-postadress: Webbplats: https://lindengymnastic.se E-post: info@lindengymnastic.se

Om du behöver mer hjälp eller har fler frågor, tveka inte att fråga!

Scroll al inicio